Hvorfor bli medlem?

Som medlem i NHO-fellesskapet er du både medlem i Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon, og i den landsforening/bransjeforening som spesielt ivaretar dine bransjeinteresser. NHO har dessuten 15 regionkontorer, som sikrer deg hjelp og råd på lokalt nivå.

Publisert 26.08.13

Som medlem i NHO-fellesskapet er du både medlem i Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon, og i den landsforening/bransjeforening som spesielt ivaretar dine bransjeinteresser. NHO har dessuten 15 regionkontorer, som sikrer deg hjelp og råd på lokalt nivå.

NHO får stadig flere nye medlemmer, og det styrker gjennomslagskraften i næringspolitiske saker. Medlemskap i NHO-fellesskapet gir deg unike fordeler:

Sett dagsorden

 • Sammen er vi sterke nok til å påvirke rammebetingelsene og sette agendaen
 • Vi er din kanal til myndigheter og styresmakter


Styrk din konkurranseevne

 • Møt bransjen og andre på våre attraktive møteplasser
 • Fri tilgang til økonomiske analyser
 • Tilgang til felles erstatningsordning ved streik
 • Bredt internasjonalt nettverk
 • Meget prisgunstig og forutsigbar tjenestepensjon (OTP)


Motta effektiv rådgivning

 • Nærings- og skattejuridisk ekspertise
 • 15 regionkontorer med relevant kompetanse om lokale forhold
 • Gratis eksperthjelp i arbeidslivsspørsmål som ansettelser, oppsigelser, sykdom, trygd, HMS og Inkluderende Arbeidsliv
 • NHOs advokater kan føre arbeidsrettssaker for bedriften, om nødvendig helt til Høyesterett, mot en egenandel