Hvorfor bli medlem?

Som arbeidsgiver får du en trygghet som medlem. Vi hjelper deg med dine utfordringer, bedriften tilbys økonomiske fordeler og du får tilgang til attraktive møteplasser.

Publisert 26.08.13

Som medlem blir du både endel av Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon, NHO, og i den landsforening/bransjeforening som spesielt ivaretar dine bransjeinteresser. Vi har dessuten 15 regionkontorer, som sikrer deg hjelp og råd på lokalt nivå.

Vi får stadig flere nye medlemmer, og det styrker gjennomslagskraften i næringspolitiske saker. Gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal vi bidra til lønnsomhet i din bedrift. 

Medlemskap i NHO-fellesskapet gir deg unike fordeler: 

Sett dagsorden

 • Sammen er vi sterke nok til å påvirke rammebetingelsene og sette agendaen
 • Vi er din kanal til myndigheter og styresmakter, også lokalt.

Styrk din konkurranseevne

 • Møt bransjen og andre på våre attraktive møteplasser
 • Fri tilgang til økonomiske analyser
 • Tilgang til felles erstatningsordning ved streik
 • Bredt internasjonalt nettverk
 • Meget prisgunstige og gode ordninger for forsikring (NHO Forsikring) og pensjon (NHO Pensjon).

Motta effektiv rådgivning

 • Nærings- og skattejuridisk ekspertise
 • 15 regionkontorer med relevant kompetanse om lokale forhold
 • Gratis eksperthjelp i arbeidslivsspørsmål som ansettelser, oppsigelser, sykdom, trygd, HMS og Inkluderende Arbeidsliv
 • NHOs advokater kan føre arbeidsrettssaker for bedriften, om nødvendig helt til Høyesterett, mot en egenandel