Håndtrykk

Tariffavtalene

NHOs tariff- og arbeidsgiverpolitikk skal støtte opp om den norske modellen. Vi tror på verdien av samarbeid på arbeidsplassen og mellom arbeidslivets organisasjoner. Det er partene som skal ha og ta det overordnede ansvaret for utviklingen gjennom felles tiltak og balansert utvikling av tariffavtalene. Det er derfor viktig for NHO at delingen mellom hva som reguleres av staten og hva som er partenes ansvar finner en form som ivaretar alles interesser til beste for både næringslivet og den enkelte arbeidstaker.

Viktig informasjon

Her kan du laste ned Hovedavtalen LO-NHO.
Tidligere leder av NHOs Arbeidsrettsavdeling, advokat Erik C. Aagaard, har skrevet en kommentarutgave til Hovedavtalens del A for NHO-LO og NHO-YS.
Kommentarer til Hovedavtalen
18. mars 2015

Tidligere leder av NHOs Arbeidsrettsavdeling, advokat Erik C. Aagaard, har skrevet en kommentarutgave til Hovedavtalens del A for NHO-LO og NHO-YS.

Artikler

Her kan du laste ned Hovedavtalen LO-NHO.
 1. Kommentarer til Hovedavtalen
  18. mars 2015

  Tidligere leder av NHOs Arbeidsrettsavdeling, advokat Erik C. Aagaard, har skrevet en kommentarutgave til Hovedavtalens del A for NHO-LO og NHO-YS.

 2. AFP
  21. august 2013

  Er arbeidsplassen registrert som bundet av tariffavtale og de ansatte riktig registrert i Arbeidstakerregisteret? Er du i tvil, les videre!

 3. Opprettelse av tariffavtale i bedriften
  21. august 2013

  Medlemskap i NHO medfører ikke automatisk at bedriften blir bundet av en landsdekkende tariffavtale. Først når en fagforening har medlemmer bedriften, vil fagforeningen når visse vilkår avtalt mellom hovedorganisasjonene er oppfylt ha rett på å få sin tariffavtale gjort gjeldende ved bedriften.

 4. Tariffavtalesystemet i NHO
  21. august 2013

  En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening eller en enkeltstående arbeidsgiver (bedrift) om lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde for partene.

Publikasjoner

 • Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

  Det er viktig for NHO at det foregår godt forhandlingsarbeid lokalt. For å gjennomføre gode forhandlinger trengs kunnskap og trening. Denne veilederen skal bidra med grunnleggende kunnskap om regelverk og prosedyrer.

  26. mars 2014
 • Tariff

  Politikkdokumentet er grunnlaget for NHOs videre arbeid med utvikling av våre tariffavtaler og organisasjonens rolle i lønnsdannelsen.

  27. juni 2013

Kontakt

Elisabeth Lea Strøm

Advokat

Lønn og tariff

Elisabeth.Lea.Strom@nho.no
Mobil
97661169
Rolf Andreas Negård

Forhandlingsdirektør

Lønn og tariff

rolf.negard@nho.no
Mobil
90146529
Jon F. Claudi

Advokat

Lønn og tariff

jon.claudi@nho.no
Mobil
92041678
Gro Øien

Advokat/forhandler

Lønn og tariff

gro.oien@nho.no
Mobil
99791348