Håndtrykk

Tariffavtalene

NHOs tariff- og arbeidsgiverpolitikk skal støtte opp om den norske modellen. Vi tror på verdien av samarbeid på arbeidsplassen og mellom arbeidslivets organisasjoner. Det er partene som skal ha og ta det overordnede ansvaret for utviklingen gjennom felles tiltak og balansert utvikling av tariffavtalene. Det er derfor viktig for NHO at delingen mellom hva som reguleres av staten og hva som er partenes ansvar finner en form som ivaretar alles interesser til beste for både næringslivet og den enkelte arbeidstaker.

Viktig informasjon

Her kan du laste ned Hovedavtalen LO-NHO.

Artikler

Her kan du laste ned Hovedavtalen LO-NHO.
 1. Opprettelse av tariffavtale i bedriften
  21. august 2013

  Medlemskap i NHO medfører ikke automatisk at bedriften blir bundet av en landsdekkende tariffavtale. Først når en fagforening har medlemmer bedriften, vil fagforeningen når visse vilkår avtalt mellom hovedorganisasjonene er oppfylt ha rett på å få sin tariffavtale gjort gjeldende ved bedriften.

 2. AFP
  21. august 2013

  Er arbeidsplassen registrert som bundet av tariffavtale og de ansatte riktig registrert i Arbeidstakerregisteret? Er du i tvil, les videre!

 3. Hovedavtalen NHO-LO reforhandlet og videreført for fire år
  10. november 2017

  Hovedavtalen NHO-LO er partenes "grunnlov" og inngår som del I av alle overenskomster mellom disse partene. Hovedavtalen reforhandles hvert fjerde år. Fredag 10. november 2017 var forhandlingene sluttført og protokoll fra forhandlingene ble signert av Kristin Skogen Lund og Hans-Christian Gabrielsen.

Publikasjoner

 • Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

  Det er viktig for NHO at det foregår godt forhandlingsarbeid lokalt. For å gjennomføre gode forhandlinger trengs kunnskap og trening. Denne veilederen skal bidra med grunnleggende kunnskap om regelverk og prosedyrer.

  26. mars 2014

Kontakt

Elisabeth Lea Strøm

Advokat

Lønn og tariff

Elisabeth.Lea.Strom@nho.no
Telefon
23088275
Rolf Andreas Negård

Forhandlingsdirektør

Lønn og tariff

rolf.negard@nho.no
Telefon
23088230
Jon F. Claudi

Advokat

Lønn og tariff

jon.claudi@nho.no
Telefon
23088325
Gro Øien

Advokat/forhandler

Lønn og tariff

gro.oien@nho.no
Mobil
99791348