Håndtrykk

Tariffavtalene

NHOs tariff- og arbeidsgiverpolitikk skal støtte opp om den norske modellen. Vi tror på verdien av samarbeid på arbeidsplassen og mellom arbeidslivets organisasjoner. Det er partene som skal ha og ta det overordnede ansvaret for utviklingen gjennom felles tiltak og balansert utvikling av tariffavtalene. Det er derfor viktig for NHO at delingen mellom hva som reguleres av staten og hva som er partenes ansvar finner en form som ivaretar alles interesser til beste for både næringslivet og den enkelte arbeidstaker.

Viktig informasjon

Her kan du laste ned Hovedavtalen LO/NHO.
Tidligere leder av NHOs Arbeidsrettsavdeling, advokat Erik C. Aagaard, har skrevet en kommentarutgave til Hovedavtalens del A for NHO-LO og NHO-YS.
Kommentarer til Hovedavtalen
18. mars 2015

Tidligere leder av NHOs Arbeidsrettsavdeling, advokat Erik C. Aagaard, har skrevet en kommentarutgave til Hovedavtalens del A for NHO-LO og NHO-YS.

Artikler

 1. Kommentarer til Hovedavtalen
  18. mars 2015

  Tidligere leder av NHOs Arbeidsrettsavdeling, advokat Erik C. Aagaard, har skrevet en kommentarutgave til Hovedavtalens del A for NHO-LO og NHO-YS.

 2. AFP
  21. august 2013

  Er arbeidsplassen registrert som bundet av tariffavtale og de ansatte riktig registrert i Arbeidstakerregisteret? Er du i tvil, les videre!

Publikasjoner

 • Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

  Det er viktig for NHO at det foregår godt forhandlingsarbeid lokalt. For å gjennomføre gode forhandlinger trengs kunnskap og trening. Denne veilederen skal bidra med grunnleggende kunnskap om regelverk og prosedyrer.

  26. mars 2014

Kontakt

Elisabeth Lea Strøm

Advokat

Lønn og tariff

Elisabeth.Lea.Strom@nho.no
Telefon
23088275
Henrik Munthe

Forhandler/Advokat

Internasjonal avdeling

henrik.munthe@nho.no
Telefon
23088249
Oskar Rønbeck

Advokat

Lønn og tariff

Oskar.Ronbeck@nho.no
Telefon
23088195
Rolf Andreas Negård

Forhandlingsdirektør

Lønn og tariff

rolf.negard@nho.no
Telefon
23088230