NHO mener

Tariffavtaler

Her kan du lese mer om hva NHO mener er viktigst i utviklingen av tariffavtaler

Publisert 21.08.13

Tariffavtale skal ikke være en konkurransemessig ulempe.
NHO-fellesskapet representerer det gode ved et organisert arbeidsmarked. Velordnede forhold for de ansatte, betalt tid for tillitsvalgte og sterk involvering av den enkelte ansatte. Disse verdiene må ikke ødelegges ved at tariffavtalene medfører direkte og indirekte kostnader som gjør at bedriftene våre taper i konkurransen.

Bransjevise tariffavtaler skaper styrke!
En grunnpilar for NHO som organisasjon er at vi skal tilby bedriftene et tariffellesskap. Det betyr at alle bedrifter i samme bransje skal ha samme overordnede tariffavtale, i dagligtalen kalt overenskomst. Slik deler bedriften i et fellesskap gevinst og risiko i forhandlingene. Ordningen sikrer mot streikerett på bedriftsnivå.

Større lokal avtalefrihet, men ikke lokal streikerett
NHO mener at partene på den enkelte bedrift må få større avtalefrihet enn i dag. Det betyr at tariffavtalene på organisasjonsnivå bør utvikles til å bli rammepregede, mindre detaljregulering av forhold som arbeidstid og lønnskomponenter.

Pensjon skal ikke være en del av tariffavtalene.Dagens AFP-ordning bør omdannes til en ordning for alle.