Revisjon av hovedavtalene

Alle hovedavtalene NHO har med LO, YS og frittstående forbund løper ut ved årsskiftet. Hovedavtalene er fire-årige og forhandles utenom tariffoppgjørene.

Publisert 21.08.13

Det er ikke knyttet streikeadgang til revisjon av hovedavtalene. Det er jo avtaler om samarbeid, så de må vi klare å enes om uten trussel om arbeidskamp.

Først ut er "Arbeidslivets grunnlov" – Hovedavtalen for arbeidere mellom NHO og LO. Forhandlingene vil finne sted 4-6. november, og alle landsforeninger vil være med i forhandlingsdelegasjonen.

Det er nedsatt flere arbeidsgrupper i NHO-fellesskapet som forbereder våre krav og gjør analyser av forventede krav fra LO.

Har du innspill – ta kontakt med oss eller din landsforening.

Kontakt oss

Rolf Andreas Negård

Forhandlingsdirektør

Lønn og tariff

rolf.negard@nho.no
Mobil
90146529