Havnearbeidernes fortrinnsrett i strid med EØS-avtalen

EFTA-domstolen slo i dag fast at den omstridte fortrinnsretten i tariffavtalen -Rammeavtalen for havnene - er i strid med EØS-avtalen.

– Det er synd at vi må benytte rettsapparatet for å tilpasse tariffavtalene til dagens realiteter, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO.

Publisert 19.04.16

Hoved- og tariffavtaler

– Vi er glade for EFTA-domstolens dom. Endelig avgjørelse av saken skal nå skje i Høyesterett, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO.

EFTAs dom er et tydelig signal til Norsk Transportarbeiderforbund. Kravet om at terminalbedrifter ikke får drive laste- og lossearbeid med egne ansatte må oppgis.

– Aksjoner for å presse faste ansatte ut ved boikottaksjoner må nå opphøre, sier Melsom og legger til: – Det er synd at vi må benytte rettsapparatet for å tilpasse tariffavtalene til dagens realiteter. Dagens logistikkløsninger krever faste ansatte i terminalbedrifter. En ordning med tvungen innleie av losse –og lastearbeidere tilhører en annen tid, sier hun.