Hovedavtalen 2018-2021

Her kan du laste ned Hovedavtalen LO-NHO.

#205

Illustrasjon: Colourbox

Publisert 12.03.18

Hoved- og tariffavtaler

Sammen med Hovedavtalen LO-NHO 2018-2021 følger tilleggsavtaler og NHOs kommentarer.