Hovedavtalen LO/NHO 2014-2017

Her kan du laste ned Hovedavtalen LO/NHO.

Publisert 20.11.17

Hoved- og tariffavtaler

Tidligere har vi trykket avtalen opp i et større opplag. Av miljøhensyn kan den nå lastes ned herfra eller skrives ut ved behov.

Endringer i hovedavtalen ble forhandlet før nyttår 2017. Det skal nå settes opp et nytt avtaledokument. Dette publiseres så snart LO og NHOs Representantskap har vedtatt den nye avtalen.