Kommentarer til Hovedavtalen

Tidligere leder av NHOs Arbeidsrettsavdeling, advokat Erik C. Aagaard, har skrevet en kommentarutgave til Hovedavtalens del A for NHO-LO og NHO-YS.

Publisert 18.03.15

Hoved- og tariffavtaler

Forsidebildet kommentarer til HovedavtalenKommentarutgaven redegjør for når de forskjellige bestemmelsene kom inn i Hovedavtalen, bestemmelsenes bakgrunn og forståelse, partenes syn på bestemmelsen samt den relevante rettspraksis fra Arbeidsretten.

I tillegg er det tatt med en egen artikkel om arbeid under konflikt/streikebryterbegrepet.

Pris medlem: 100,-
Pris ikke medlem: 150,-

Bestill pr. e-post: line.karlsen@nho.no