NHO LOGISTIKK OG TRANSPORT

- Feilaktig kritikk

- Enkelte har kritisert NHO Logistikk og Transport for resultatet av meklingen. Kritikken baserer seg på feilaktige premisser, sier administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, Tom Rune Nilsen.

Tom Rune Nilsen, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport

Publisert 15.05.14

Lønnsoppgjøret

- Det var ikke mulig å fjerne fortrinnsretten for losse- og lastearbeiderne gjennom en mekling hos Riksmekleren, sier Nilsen.

- Vi er helt enige i at fortrinnsretten ikke er lenger er konkurransedyktig. Det nåværende system er ineffektivt og hemmer bruk av sjøtransport, en transportform som alle parter ønsker at øker i volum og omfang, sier Nilsen. Han legger til at en meklingsrunde ikke kunne endret en praksis som har utviklet seg på bakgrunn av tariffavtaler som er inngått for lenge siden.

- Prinsippet om fortrinnsrett følger av en ILO-konvensjon ratifisert av Norge. Vi har tatt opp konvensjonens bestemmelse med myndighetene, fordi vi mener at den er utdatert. Parallelt jobber vi med et forslag som nå diskuteres mellom partene, og som Norsk Transportarbeiderforbund har signalisert positive holdninger til. Og det er her løsningen på problemet ligger. Det er en grunnleggende misforståelse å tro at man kunne fått til dette i selve meklingen,  sier han.

- Men det haster med å oppnå dette. For klarer vi ikke det kan man si farvel til sjøtransporten, hvor mange i dag vegrer seg for å satse, sier Nilsen.

Kontaktperson: Tom Rune Nilsen, adm. direktør NHO Logistikk og Transport, telefon 916 44 006.