NORSK INDUSTRI

- Krevende

- Dette ble dyrere enn jeg hadde håpet på, men likefullt er det et oppgjør som jeg i sum kan stå inne for, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Stein Lier-Hansen

Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk Industri, intervjues av NTB om resultatet av frontfagsoppgjøret. (Foto: Kristian Hansen/Norsk Industri)

Publisert 02.04.14

Lønnsoppgjøret

- Dette ble dyrere enn jeg hadde håpet på, men likefullt er det et oppgjør som jeg i sum likevel kan stå inne for, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Han påpeker imidlertid at konkurransesituasjonen for norske eksportbedrifter fortsatt vil være krevende. Det blir helt avgjørende for konkurransekraften at de lokale oppgjørene tilpasses bedriftenes situasjon.

- Det gjenstår å se hva de lokale forhandlingene resulterer i. Jeg både håper og forventer at de lokale tilleggene blir moderate og lavere enn i tidligere år, sier Lier-Hansen.

På ettermiddagen onsdag 2. april ble Norsk Industri og Fellesforbundet enige. Det generelle tillegget i år blir kr. 0,75.

Partene er blitt enige om å utrede ulike sider av framtidig innskuddspensjon. Utredningen skal ta sikte på å være ferdig 31.12.15.