- Styrte mot lønnsnemnd

Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen mener streiken LO-forbundet Industri Energi iverksatte innen vask og rens, nærmest var dømt til å ende i tvungen lønnsnemnd.

Adm. direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, mener Industri Energis Leif Sande styrte mot tvungen lønnsnemnd.

Publisert 10.09.14

Lønnsoppgjøret

Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, er tilfreds med at Regjeringen nå sørger for å bringe streiken til opphør.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har 10. september 2014 meddelt partene i konflikten mellom NHO/Norsk Industri og LO/Industri Energi at regjeringen vil foreslå tvungen lønnsnemnd for å løse konflikten i vaskeriene og renseriene. På oppfordring fra statsråden gjenopptar partene arbeidet så snart som mulig.

- Leif Sande og Industri Energi tok ut 11 vaskerier med 190 ansatte, av en medlemsmasse i bransjen på totalt 1400 fagorganiserte. Streiken førte etter bare få dager til store driftsforstyrrelser for flere større sykehus. Det forteller at Sande og Industri Energi visste hva de gjorde og forstod hva konsekvensene ville bli, sier Lier-Hansen (bildet).

- Streik er alvor, streik har konsekvenser. Den som går til et slikt skritt, må ansvarliggjøres i forhold til konsekvensene. I vårt forhandlingsutvalg var det følgelig aldri tvil om hva vi skulle mene, sier Stein Lier-Hansen.

Norsk Industri forventer at arbeidet gjenopptas i de berørte bedrifter så snart det er praktisk mulig.

Pressekontakt: Informasjonsdirektør Finn Langeland (90064282)