-Bakspeilet nytter ikke, Bjørnstad

"Når lønn skal forhandles nytter det ikke bare å se i bakspeilet, slik Bjørnstad vil. Man må se fremover. Det gjorde Holden-utvalget, og det vil NHO gjøre i årets lønnsoppgjør", skriver Svein Oppegaard i et svar til Roger Bjørnstads innlegg i DN i forrige uke.

Publisert 24.03.14

Arbeidslivspolitikk, Lønnsoppgjøret

"Holden III-utvalget vurderte lønnsveksten og lønnsdannelsen som 'riktig'. Rgjeringen tok en ekstra debattrunde, men konklusjonen står seg. 'Riktig' lønnsvekst i år blir knapt 3,5 %", skrev Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse, i DN torsdag 20. mars.

I dagens DN svarer NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard, følgende: 

-Bakspeilet nytter ikke, Bjørnstad!
Sjefsøkonom Roger Bjørnstad er politiker og spåmann i DN 20.03. Han lykkes ikke helt i noen av rollene.

Politiker: Han skriver at Finansdepartementet i Solbergs tillegg til Stoltenbergs budsjettforslag for 2014 gjorde "noe så uvanlig som å illustrere norsk kostnadsnivå med lønnstakernes kjøpekraft (reallønn). Kjøpekraften ble sammenlignet med den langt lavere veksten i produktiviteten".

Vel, det var ikke mer uvanlig enn at hvis Bjørnstad hadde tatt seg bryet å se på Figur 2.13 på side 37 i Nasjonalbudsjettet for 2014, fremmet av Stoltenbergs regjering, vil han sett nøyaktig det samme gapet. Forskjellen på rødgrønt og blått er at Stoltenberg brukte søylegraf der Solberg brukte linjegraf.   

Spåmann: Lønnsveksten i 2014 blir 3,4 % forklarer Bjørnstad, og det kommer han til ved å summere produktivitetsvekst og prisvekst i 2013. Dermed har han redusert hele lønnsoppgjøret til en kalkulator, av den enkle sorten. Som sannhetsvitne bruker han Holdenutvalget. Men Holdenutvalget var opptatt av mer enn å regne:

"Frontfagsmodellen, som innebærer at lønnsveksten skal tilpasses det konkurranseutsatt industri kan tåle, skal fortsatt gjelde som en norm for lønnsveksten ellers i økonomien. Den kostnadsmessige konkurranseevnen bør ikke svekkes, og på lengre sikt er det trolig nødvendig med en forbedring, særlig dersom oljeprisen skulle falle. En moderat lønnsvekst vil bidra til bedre konkurranseevne både direkte, og indirekte gjennom lavere rente og svakere kronekurs. Det vil gi tryggere grunnlag for høy sysselsetting og lav arbeidsledighet framover:"

Når lønn skal forhandles nytter det ikke bare å se i bakspeilet, slik Bjørnstad vil. Man må se fremover. Det gjorde Holden-utvalget, og det vil NHO gjøre i årets lønnsoppgjør.