-Ja, 0,018 prosent er en bagatell

-Det finnes mange gode grunner til å avvise LOs krav om tariffesting av tjenestepensjon. Et enkelt regnestykke viser at likestilling heller ikke er et argument for tariffesting, skriver Svein Oppegaard i NHO.

Publisert 04.03.14

Pensjon og forsikring, Lønnsoppgjøret

I et innlegg i DN 26/2 påstår LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen at NHO bagatelliserer påståtte kjønnsforskjeller i pensjonssystemet. 

Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard, svarer på følgende måte: 

La oss tenke oss en bedrift med 30 ansatte. Bedriften har 20 menn og 10 kvinner (tilsvarende kjønnsfordelingen i privat sektor) og de ansatte tjener 485 000 kr i året. Pensjonssparingen skjer av lønn over 1G, dvs. av 400 000 kr.

Bedriften har en god innskuddspensjonsordning som skal ha livsvarig utbetaling. I denne ordningen må det spares mer for kvinner enn for menn, fordi kvinner lever lengre. Men den årlige pensjonen utbetalt vil være den samme for begge kjønn. Vi antar bedriften sparer 4,7 prosent for kvinner og 4 prosent for menn. Totale kostnader til pensjonssparing for denne bedriften blir da 188 000 kr for kvinnene og 320 000 kr for mennene – 508 000 kr totalt. Dette utgjør 4,2 prosent av den totale lønnsmassen over 1 G.

I en kjønnsnøytral ordning som LO ønsker antar vi sparesatsen må være 4,2 prosent for begge kjønn.

For en bedrift med en kjønnssammensetning lik snittet i privat sektor blir dermed totalkostnadene de samme uavhengig om det er en kjønnsnøytral ordning eller ei.

Det er bedriften som betaler for tjenestepensjonene. Spørsmålet om kjønnsdifferensiert sparing er et likestillingsproblem eller ikke oppstår derfor ved ansettelse. Vil bedriften velge en mann fremfor en kvinne fordi mannen er billigere?

Hvis bedriften skal ansette en person til så vil en kvinne i en kjønnsdifferensiert ordning, årlig koste 2 800 kr mer enn en mann.  Dette utgjør en forskjell på 0,6  prosent (eller 0,3 prosent hvis det hadde vært en to-prosentsordning) av lønn- og pensjonskostnader isolert for denne ene personen, men for denne bedriftens totale kostnader er forskjellen marginale 0,018 prosent hvis de i denne ansettelsen velger en kvinne fremfor en mann.

Vi er overbevist om at bedriftene her vil velge den best egnede personen, og ikke se hen til en så liten kostnadsforskjell mellom kjønnene.

Ytelsespensjoner koster ulikt for kvinner og menn. NHO har aldri hørt om at denne forskjellen gjør at bedrifter ansetter menn fremfor kvinner. 0, 018 prosent er ikke en trussel for likestillingen.

Hvis det derimot skulle vise seg å bli et reelt problem, vil NHO be Finansdepartementet om å vurdere løsningen på nytt. Men slike kjønnsnøytrale ordninger trenger ikke en bred tariffestet fellesordning for å gjennomføres.

Kontakt oss

Ingunn Storetvedt Eriksen

Stabssjef

Stab

ingunn.eriksen@nho.no
Telefon
23088334