-Norske tariffavtaler kan ikke gjelde i Danmark

-Norske tariffavtaler skal gjelde i Norge, men ikke for danske ansatte i en dansk bedrift i Danmark. Kravene fra Parat om at norske avtaler også skal gjelde i utlandet åpner for at for eksempel spanske tariffavtaler kan gjelde for norske ansatte i norske bedrifter i Norge, sier NHO Luftfart i en kommentar til den pågående konflikten mellom Norwegian og Parat. 

Publisert 13.05.14

Lønnsoppgjøret

-  Dette er alvorlige spørsmål som Parat må avklare før vi kommer videre. Ønsker virkelig Parat at utenlandske lover og regler skal gjelde for utenlandske selskaper som har ansatte i Norge?  Det er også riktig å slå fast at de kabinansatte i Norge har bransjens beste lønns- og arbeidsvilkår, ordnede arbeidstidsordninger, og faste, trygge jobber. Ønsker virkelig Parat å sette dette i spill?, spør Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart. 

- I motsetning til Parat mener vi at de kabinansatte skal ha tariffavtale med den bedriften de er ansatt, enten det er en norsk eller dansk bedrift.  I motsetning til Parat mener vi at løsningen fra frontfagoppgjøret skal være gjeldende også i spørsmål om pensjon.  Parat har ikke ønsket å forhandle ordinære lønns- og avtalespørsmål før bedriften betingelsesløst innfridde krav om omorganisering av bedriften. Dette er utenfor spillereglene. Dersom Parat mener at det er brutt tarifforpliktelser i prosessen så langt, har vi tvisteløsningsmekanismer for dette. Det er ikke en Q & A i media.  En part kan ikke stille ultimatum. Løsningen ligger i at partene diskuterer lønns- arbeidsvilkår som tjener både selskapet og de ansatte, sier Lothe.