- Uforståelig brudd

Norsk Transportarbeiderforbund brøt forhandlingene med NHO Logistikk og Transport etter seks timer. Forhandlingene om tariffavtalen for norske havnearbeidere kom aldri i gang før de var over.

Publisert 24.04.14

Lønnsoppgjøret

-Dette er et beklagelig brudd på et uklart grunnlag. NTF brøt etter at krav og motkrav ble presentert uten å gå i forhandlinger, sier administrerende direktør Tom Rune Nilsen i NHO Logistikk og Transport.

NHO Logistikk og Transport og Norsk Transportarbeiderforbund startet tarifforhandlinger onsdag 23.4. kl 1000. Kl 1530 var det brudd om avtalene for norske havner. - Vi var innstilt på å bruke de to døgnene som var satt av til forhandlinger på å bli enige med havnearbeiderne, sier Nilsen. Men plutselig kom det inn en sak om en uenighetssak i Tromsø, som ligger langt utenfor tarifforhandlingenes ramme. NTF ville at denne saken skulle løses før forhandlingene kunne fortsette. NHO Logistikk og Transport måtte meddele at en slik sak må løses utenom tariff-forhandlingene. - Dermed fikk vi meddelse om brudd uten at vi brukte tiden til å finne fram til løsninger, sier Nilsen. - Det er nå enda klare for oss at vi må etablere helt andre avtaler i havene i Norge. Vi skal nå gå til megling og samtidig må vi intensivere arbeidet med nye havnetariffavtaler, som er i samsvar med tidens og markedets krav, sier Nilsen.

Kontaktperson
Tom Rune Nilsen, adm dir NHO Logistikk og Transport, 4791644006