Enighet mellom NHO/Abelia og Utdanningsforbundet

Streiken ved Skagerak International School ble avsluttet før påske. Partene ble enige om en hovedavtale og overenskomst for skoler som er godkjent etter friskoleloven.

#205

Streiken ved Skagerak International School ble avsluttet før påske. Partene er enige om en lokal særavtale med utgangspunkt i den inngåtte hovedavtalen og overenskomsten mellom NHO/Abelia og Utdanningsforbundet. (Foto: Næringslivets Skole.)

Publisert 07.04.17

Lønnsoppgjøret

- Avtalene sikrer at friskolene som er organisert i Abelia får en rettmessig plass i det organiserte arbeidslivet, sier styreleder Knut Erik Beyer-Arnesen i Forum for Friskoler.

Les mer på Abelias nettsider: Avtale mellom NHO/Abelia og utdanningsforbundet.