Med dette håndtrykket er årets mellomoppgjør i gang

– Vi må sikre og skape arbeidsplasser, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

LOs leder Gerd Kristiansen og NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund rekker hverandre hånden.

LOs leder Gerd Kristiansen og NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund innledet årets lønnsforhandlinger mandag. Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix

Publisert 01.03.17

Lønnsoppgjøret

NHO mener årets lønnsoppgjør må gi en lavere lønnsvekst enn hos våre handelspartnere.

- Vi må ha en lønnsvekst som bedriftene kan tåle uten at det går på bekostning av de jobbene som finnes og evnen til å skape nye arbeidsplasser, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

- Vi har hatt en god lønnsvekst i Norge de siste ti årene, blant annet med høye oljepriser. Nå er situasjonen en annen, vi står fortsatt i en krevende økonomisk situasjon og det er dessverre ikke lenger mulig å ha en særnorsk lønnsvekst. Derfor har vi måttet moderere lønnsveksten. Partene har gjennom de siste årene tatt ansvar og bidratt til mindre kostnadsvekst, sier Skogen Lund.

- Vi er avhengige av å selge det vi produserer. Blir produktene for dyre får vi ikke solgt dem. Så enkelt og så vanskelig er det. Det er dette som gjør at vi har bedrifter og arbeidsplasser i Norge.

Fire hovedårsaker til at årets mellomoppgjør må bli ytterst moderat:

  1. Krisen i oljenæringen er ennå ikke over. Det er fortsatt krevende tider for leverandørindustrien.
  2. Vi må fortsette å redusere lønnsgapet mot våre konkurrenter.
  3. Konkurranseevnen vil svekke seg som følge av en sterkere krone enn i fjor.
  4. Arbeidsmarkedet holdes oppe av offentlig og skjermet sektor. Det konkurranseutsatte arbeidsmarkedet som frontfaget er tuftet på sliter.

Derfor mener NHO at:

  • Mellomoppgjøret i 2017 må bli ytterst moderat, det vil si en lønnsvekst under anslått kostnadsvekst hos handelspartnerne på 2,5 prosent.
  • Lønnsdifferensiering etter den enkelte bedrifts økonomiske situasjon skal ivaretas gjennom lokale forhandlinger. Ved eventuelle sentrale tillegg bør det derfor skilles mellom de bedrifter som har og de som ikke har lokale forhandlinger.
  • Stramme økonomiske rammer skal også gjelde i møte med eventuelle krav om regulering av overenskomster som ligger lavere enn gjennomsnittet. 

Mellomoppgjør

I år er det et mellomoppgjør. Det betyr at forhandlingene skjer mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund. Forhandlingene starter med kravoverlevering 6. mars, med påfølgende forhandlinger 9.-14. mars. Dersom partene ikke skulle komme til enighet, vil mekling sannsynligvis skje før 1. april.