Streik i Kreftforeningen

Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar ut 19 medlemmer i Kreftforeningen i streik fra førstkommende mandag etter at meklingen mellom NHO/Abelia og NSF ikke førte frem.

Nina Melsom

Denne saken er viktig for NHO fordi den handler om hvordan vi fastsetter lønn i privat sektor, sier NHO-direktør Nina Melsom.

Publisert 18.05.17

Lønnsoppgjøret

- Denne saken er viktig for NHO/Abelia fordi den handler om hvordan vi fastsetter lønn i privat sektorsier Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO.

Kreftforeningen meldte seg inn i NHO og Abelia i 2016 som en følge av blant annet interessepolitisk uenighet med tidligere arbeidsgiverforening. Endringen i arbeidsgivertilknytning var ikke motivert ut fra økonomiske forhold. Alle ansatte har beholdt sine lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjonsordningen. Det er ikke riktig når NSF fremstiller dette som at de ansatte har fått dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

- Vi beklager at det ikke var mulig å komme frem til en løsning. Slik vi ser det har NHO/Abelia og Kreftforeningen tilbudt en god tariffavtale på linje med avtaler inngått med andre sammenlignbare arbeidstakergrupper. Det er en avgjørelse fra Den faste tvistenemnd mellom NSF og NHO som har avgjort at Kreftforeningen ikke driver med pleie- og omsorgtjenester og at den tariffavtale som per i dag finnes mellom NSF og NHO derfor ikke er anvendelig. NSFs medlemmer i Kreftforeningen jobber som rådgivere, spesialrådgivere og ledere i en kunnskapsbedrift.

- NSF har takket nei til en tariffavtale som er normal for denne type stillinger i privat sektor. Det NSF krever er at en tariffmodell utviklet for tradisjonelt sykepleierarbeid skal direkte overføres til rådgiver og konsulenter. Dette er et krav om lik lønn for ulikt arbeid.

- NSFs medlemmer i Kreftforeningen jobber ikke med tradisjonelle pleie- og omsorgsoppgaver, men som rådgivere, spesialrådgivere og ledere i en kunnskapsbedrift. NSF har takket nei til en tariffavtale som er normal for denne type stillinger i privat sektor.

- NSF har også uttalt at NHO vil frata de ansatte streikerett. Dette er ikke riktig, sier Nina Melsom.


For pressekontakt: 480 22 800