– Bedriftene må holde igjen

– Det er viktig i år at bedriftene holder igjen, og aksepterer og respekterer lønnsrammen på 3,3 prosent, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

Kristin med klar oppfordring etter enighet i frontfagene.

Publisert 04.04.14

Lønnsoppgjøret

Trenden med avtagende lønnsvekst må fortsette

(Denne saken ble ved en feil sendt ut med nyhetsbrevet "Dagens nyheter" fra NHO, fredag 23. oktober 2015. Merk at dette er en gammel sak.)

Lønnsoppgjøret i frontfaget forutsetter at lokale tillegg, altså glidningen, ikke overskrider 1,5 prosent.

– Helst skulle vi sett at oppgjøret hadde endt på 2-tallet. Bedriftene må nå være solidariske og holde igjen i de lokale forhandlingene, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

Skogen Lund viser til at det må tas hensyn til tåleevnen til bedriftene i konkurranseutsatt sektor og til utsiktene i norsk økonomi generelt.
– Det er viktig at trenden med avtagende lønnsvekst fortsetter. For å få til dette er vi avhengig av at våre medlemsbedrifter samarbeider, sier Skogen Lund til Dagens Næringsliv (krever innlogging). 

Faksimile fra Dagens Næringsliv 4. april 2014


DN faksimile

Vi er ikke i nærheten av å tette lønnsgapet

Holden: – Oppgjøret i frontfaget viktig for alle andre oppgjør 
Professor i samfunnsøkonomi Steinar Holden, som har ledet Holden III-utvalget, sier til Aftenposten at oppgjøret i frontfaget er svært viktig for alle andre oppgjør, både i privat og offentlig sektor: 

– Industrien er frontfaget i lønnsoppgjøret. Det betyr at lønnsveksten industrien kommer frem til, skal være normgivende også for andre forhandlinger, sier Holden.

Det ble gitt 75 øre ekstra i timen. Holden påpeker at det bare er en liten del av den samlede veksten i årslønn.
– Lange erfaringer viser at de lokale tilleggene i gjennomsnitt vil bety mer enn 75 øre, sier Holden til Aftenposten.

Lønnsgapet
I videointervjuet over kommenterer Skogen Lund resultatet av oppgjøret i frontfaget, det vanskelige pensjonsspørsmålet og lønnsrammen. Her påpeker hun at vi fortsatt ikke er i nærheten av å tette lønnsgapet i forhold til våre handelspartnere.

Kontakt oss

Ingunn Storetvedt Eriksen

Prosjektleder

Kommunikasjon

ingunn.eriksen@nho.no
Telefon
23088334