BUTIKKSTREIK

Bedrifter og ansatte er streiketapere

Handel og Kontor fremstiller butikkstreiken som en kamp om likelønn. For NHO handler det om å sikre robuste arbeidsplasser.

Daglig leder Thorbjørn Andreas Abrahamsen i sin slakterforretning. NRK Lørdagsrevyen brukte familiebedriften som eksempel på hvor hardt butikkstreiken rammer små faghandler.

Publisert 06.09.14

Lønnsoppgjøret

Se reportasje i NRK Lørdagsrevyen

- Partene i arbeidslivet er enige om at grunnlaget for lønnsøkning er bedriftenes økonomiske evne. Dette er nedfelt i alle våre tariffavtaler. I dette tilfellet bryter Handel og Kontor med det prinsippet ved å kreve minstelønnssatser og garantier for videre lønnsutvikling som overstiger det et stort antall av de berørte bedriftene kan klare, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

- Kravet er så høyt at det vil innebære at mange av våre butikker innen faghandelen forsvinner.

Handel og Kontors sammenligning med andre bransjer som grossist og transportvirksomheter er en farlig vei å gå. Skal vi beholde arbeidsplasser må kostnadene tilpasses inntjeningsevnen i den enkelte bransje og bedrift. For butikker med god økonomi, åpner tariffavtalen for å betale høyere lønn enn minstelønnssatsene, noe som også gjøres.

Små familiebedrifter rammes hardt

Den 135 år gamle femtegenerasjons familiebedriften Th. A. Abrahamsen i Larvik er tatt ut i streik. Det er vanskelig for både eier og ansatte i slakterforretningen. Se innslaget fra NRK.