Brudd for tekniske funksjonærer

Det er brudd i forhandlingene med Forbundet Ledelse og Teknikk (FLT) på avtalen for tekniske funksjonærer.

Publisert 22.05.14

Lønnsoppgjøret

Partene forhandlet 19. og  20. mai, men kom ikke til enighet.  Det var flere uløste spørsmål ved forhandlingenes avslutning og det viste seg vanskelig å finne en forhandlingsløsning.  FLT valgte å bryte forhandlingene.

FLT har sagt opp plassene for alle sine medlemmer på avtalen. Vi har ikke fått noen dato for meklingen fra Riksmekleren, men forventer at vi må inn i annen halvdel av juni fordi det er mange forhandlinger som har gått til mekling. 

Vi forventer en løsning  i meklingen, men bedriftene må forberede seg på at det kan bli streik. Det bør derfor sendes ut betinget permitteringsvarsel hvis en streik blant de tekniske funksjonærene kan ha konsekvenser for andre arbeidstakergrupper i bedriften. 

Kontakt oss

Sigbjørn S. Mygland

Advokat/forhandler

Lønnsdannelse og forhandlinger

sigbjorn.mygland@nho.no
Telefon
23088145