Brudd i bussforhandlingene

Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet brøt i 11-tiden i dag forhandlingene med NHO Transport innenfor buss.

Publisert 11.04.14

Lønnsoppgjøret

De samme forbundene samt Fagforbundet og Jernbaneforbundet brøt samtidig forhandlingene med Nettbuss (Spekter). Bruddet skyldtes at det var for stor avstand i de økonomiske spørsmålene.

- Det var dessverre ikke mulig å komme til enighet i forhandlingene. Arbeidsgiversiden har hele tiden fastholdt at oppgjøret måtte ligge innenfor frontfagets rammer, men arbeidstakerorganisasjonene krevde et langt dyrere oppgjør, sier forhandlingsleder og administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.

Han understreker samtidig at det var et godt klima under forhandlingene. - Det danner et godt grunnlag for en løsning under den kommende meklingen, sier Stordrange.

Meklingen vil finne sted i slutten av april, men endelig dato vil ikke være klar før påsken er over.

Varsel om betinget permittering


Det er allerede sendt ut et eget sirkulære til NHO Transports medlemmer med informasjon om reglene for betinget permittering ved arbeidsstans i egen bedrift.

Klikk her for å laste ned skjema for permittering grunnet arbeidsstans i egen bedrift.