Brudd i byggfagene og reiseliv

Fellesforbundet brøt i dag forhandlingene med BNL om Fellesoverenskomsten for Byggfag. De har også brutt forhandlingene knyttet til Riksavtalen. Oppgjørene går dermed til mekling.

Publisert 21.03.14

Lønnsoppgjøret

- Vi erkjenner nå at vi har behov for hjelp fra Riksmekleren og at vi med denne bistand må prøve å finne løsninger på utfordringene, sier Siri Bergh, forhandlingsleder i BNL.

Fellesforbundet meddelte brudd i forhandlingene med BNL i dag fredag 21.3. og varslet plassoppsigelser for samtlige medlemmer (totalt 15 302) i NHO bedrifter bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag.

Riksmekleren overtar nå ansvaret for oppgjøret, og vil kalle partene til møte. Meklingen vil bli ledet av Carl Petter Martinsen og vil ha utløp 4. april kl 24.00.

Dersom meklingen ikke fører frem, kan det tidligst bli streik fra lørdag 5. april ved arbeidstidens begynnelse.

Informasjon videre
Følg med på BNLs nettside for oppdatert informasjon om oppgjøret.
Berørte bedrifter vil også få tariffinformasjon via e-post. Informasjon vil bli gitt til våre medlemmer via vårt nyhetsbrev.

Reiseliv
Riksmekleren overtar nå også ansvaret for oppgjøret knyttet Riksavtalen, og vil kalle partene inn til mekling. Dersom partene ikke finner frem til en omforent løsning, vil en konflikt være en realitet tidligst søndag 6. april kl. 24.00.

Følg med på nettsidene til NHO Reiseliv for oppdatert informasjon om oppgjøret.

Berørte bedrifter vil også få informasjon via e-post.