Brudd i forhandlingene

Fellesforbundet krevde 18. mars brudd i forhandlingene med Norsk Industri. Det skjedde uten at et lønnskrav er presentert for arbeidsgiversiden. Frontfagsoppgjøret går dermed til mekling.

Fellesforbundets forbundsleder Arve Bakke (foran) og Norsk Industris adm. dir. Stein Lier-Hansen (bak).

Publisert 18.03.14

Lønnsoppgjøret

Fellesforbundets forbundsleder Arve Bakke og Norsk Industris adm. dir. Stein Lier-Hansen meddeler i dag bruddet til Riksmekler Nils Dalseide. De vil møte på Riksmeklerens kontor  i dag kl 13.00.

Riksmekleren overtar nå ansvaret for oppgjøret, og vil kalle partene til møte 19. mars.

- Vi overlater nå oppgjøret for Industrioverenskomsten til Riksmekleren etter at vi i ei uke har forhandlet uten synlige resultater, sier forbundsleder Arve Bakke i Fellesforbundet. 

- Vi erkjenner nå at vi har behov for hjelp fra Riksmekleren for å få fortgang i prosessen. Med Riksmeklerens hjelp må vi prøve å finne løsninger på utfordringene, sier Stein Lier-Hansen. 

INFORMASJON VIDERE
Følg med på nettsidene til Norsk Industri for oppdatert informasjon om oppgjøret.

Berørte bedrifter vil også få informasjon via e-post. Informasjon vil og bli gitt til våre medlemmer via vårt nyhetsbrev.

 Norsk Industris advokater vil være opptatt med forhandlingene og vi ber derfor om at evt. henvendelser skjer via deres juridiske vakttelefon: 23088888 / advokat@norskindustri.no.