Brudd i frontfagsmeklingen

Fellesforbundet har i dag krevd brudd i meklingen med Norsk Industri for Industrioverenskomsten (frontfaget). De har frist til midnatt 2. april med å bli enige.

Jørn Eggum (t.v) og Stein Lier-Hansen forhandler i frontfaget.

Publisert 29.03.16

Oslo og Akershus, Lønnsoppgjøret

26 000 medlemmer på 800 bedrifter vil bli berørt av en eventuell konflikt.

Bruddet betyr at partene må komme til enighet før lørdag 2. april kl 24.00. Hvis partene ikke blir enige vil 26 000 medlemmer gå ut i streik fra arbeidstidens begynnelse kl 06.00 søndag 3. april.

Det er meldt plassfratredelse for 800 bedrifter tilsluttet Norsk Industri, og bedrifter som forbundet har direkteavtale med på Industrioverenskomsten.

Les mer om status for frontfagsmeklingen på Norsk Industris hjemmesider.Her finner du alt om årets lønnsoppgjør!