Brudd i Landbaseoppgjøret

– Urimelig høye krav til tillegg for skift- og helligdagsjobbing gjorde at vi ikke klarte å finne en løsning med Industri Energi på Landbaseavtalen, sier Jan Hodneland, forhandlingsleder i Norsk olje og gass.

Publisert 21.05.14

Lønnsoppgjøret

Etter to dager i forhandlinger er det nå klart at det er brudd i forhandlingene om revidert Landbaseavtale.

Høye forventninger
Dette er det tredje oppgjøret Norsk olje og gass forhandler på i år, og det tredje som går til mekling.

– Det er tydelig at fagforeningenes forventninger til årets oppgjør har vært svært ulike arbeidsgiversidens. Vi er opptatt av at tariffavtalene skal være økonomisk ansvarlige i dag, i tillegg til at de skal være bærekraftige også i fremtiden. Da kan vi ikke legge til rette for at ansatte i olje- og gassindustrien skal få tillegg utover det resten av industrien har fått, sier Jan Hodneland.

Frontfaget viser vei
Norsk olje og gass ønsker at resultatene av Landbaseoppgjøret skal være i tråd med frontfagsoppgjøret. Frontfagene er betegnelse på fag eller tariffområder som er valgt ut til å bli revidert først i et forbundsvist oppgjør. 

Bransjer og sektorer som forhandler senere på våren må tilpasse lønnsveksten innenfor rammen som fastsettes i frontfagsoppgjøret. Industrioverenskomsten er det mest omfattende av frontfagene.

– Dersom vi ikke skal bidra til å svekke norsk konkurranseevne, har vi en plikt til å ta hensyn til rammen som ble satt i frontfaget. Nå håper vi at vi gjennom mekling kan finne en løsning, sier Hodneland.

Norsk olje og gass representerer arbeidsgiversiden i forhandlingene. Industri Energi representer om lag 1000 ansatte i følgende bedrifter: KCA Deutag Drilling Norge AS, Asco Norge AS, NorSea AS, Coast Center Base AS, Vestbase AS, Polarbase AS, Mongstadbase AS, Helgelandsbase AS og Saga Fjordbase AS.

Kontakt:
Eli Ane Nedreskår, informasjonssjef Norsk olje og gass,
mobil 994 50 101.

Jan Hodneland, forhandlingleder Norsk olje og gass,
mobil 913 41 301