Butikkstreik

Det blir streik i 48 butikker etter at meklingen fredag kveld ikke førte frem. - Vi kan ikke forhandle frem undergangen for våre medlemsbedrifter, sier NHOs forhandlingsleder Elisabeth Lea Strøm.

Publisert 30.08.14

Lønnsoppgjøret

Etter to dagers mekling var det ikke er mulig å komme frem til en løsning for Butikkoverenskomsten:

- Vi beklager at dette ble resultatet, sier NHOs forhandlingsleder Elisabeth Lea Strøm.

- Vi var innstilt på å gi Handel og Kontor et lønnstillegg innenfor rammen av frontfaget i år. I dette tilfellet ville det innebære fem-seks kroner for de fleste. Vi har også signalisert at vi var villige til å forhandle på andre tema.

Handel og Kontor har krevet lønnstillegg i år, og lønnsgarantier for fremtiden, som det over tid ikke vil være mulig å bære for faghandelen. 

- Vi kan ikke forhandle frem et resultat som innebærer at en rekke av våre medlemsbedrifter må legge ned. Dette er snakk om små faghandler, som blomsterbutikker, bakeriutsalg, og lignende. Disse har ofte liten omsetning, høye lønnskostnader i forhold til lønnsevne – og mange har røde tall, sier Lea Strøm.

- Motparten fremstiller dette som en kvinnekamp. Men dette handler ikke om likelønn eller kjønn. Dette handler om lønnsevne, at bedriftene skal overleve.

Medlemmer:
Alle som er rammet av streiken har blitt orientert pr sms/mail. Streikerammede og medlemmer som er bundet av tariffavtalen kan kontakte advokat Kirsti Stokland (800 81 008).

Kontakt oss

Elisabeth Lea Strøm

Advokat

Lønn og tariff

Elisabeth.Lea.Strom@nho.no
Telefon
23088275
Sigbjørn S. Mygland

Advokat/forhandler

Lønnsdannelse og forhandlinger

sigbjorn.mygland@nho.no
Telefon
23088145
Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon (Desken, Event og internkommunikasjon)

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Telefon
23088222