Butikkstreiken er over

Natt til mandag kom partene til enighet. Løsningen innebærer i hovedsak en økning av minstelønnssatsene samt en ny garantiordning for lønnsutvikling.

Nå kan butikkene som ble rammet av streik åpne igjen.

Publisert 15.09.14

Lønnsoppgjøret

– Begge parter har strukket seg langt og det har vært vilje til å finne en løsning. Konflikten har vært en belastning for arbeidstakere og arbeidsgivere, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Partene ble enige om en ny garantiordning fra 2015, hvor Butikkoverenskomstens minstelønnssatser skal reguleres årlig. Garantiordningen skal bygge på lønnsutviklingen for gjennomsnittet av arbeidere.

Løsningen i år er at alle lønninger økes med minimum to kroner per time.  (Et generelt tillegg på kroner 0,75 og et justeringstillegg på kroner 1,25)

Garantilønnssatsene økes med to kroner per time for ungdom mellom 16 og 17 år, og med 6,50 kroner per time for de øvrige satsene (inkludert kr 0,75 + kr 1,25).

Etter lønnsreguleringen kan ingen som er omfattet av overenskomsten ha en lønn som ligger under den aktuelle garantilønnssatsen etter ansiennitet.

Nye garantilønnssatser:

16 år      16 026 kroner
17 år      16 624 kroner
18 år      22 315 kroner
1 år        22 717 kroner
2 år        23 016 kroner
3 år        23 398 kroner
4 år        23 697 kroner
5 år        24 323 kroner
6 år        27 641 kroner

Fagbrevtillegget økes til ti kroner per time, og nyutdannet fagarbeider innplasseres med 3 års ansiennitet.

Svarfrist for å vedta oppgjøret er 13. oktober.

Kontakt oss

Sigbjørn S. Mygland

Advokat/forhandler

Lønnsdannelse og forhandlinger

sigbjorn.mygland@nho.no
Telefon
23088145