Dette er lønnsoppgjøret 2018

Årets lønnsoppgjør blir gjennomført som et samordnet oppgjør.

Publisert 09.03.18

Lønnsoppgjøret

Samordnet oppgjør betyr at NHO og henholdsvis LO og YS forhandler alle sine tariffavtaler under ett, i ett felles forhandlingsløp.

Dette er NHOs forhandlingsposisjon.

Forside Lønnsoppgjøret 2018

Denne oppgjørsformen velges når det er store, prinsipielle spørsmål som må avklares mellom partene. I år er det særlig spørsmål knyttet til AFP-ordningen og tjenestepensjon som er bakgrunnen for at man har valgt et samordnet oppgjør.

Sist vi hadde et samordnet oppgjør var i 2008, og også da var det spørsmål rundt AFP-ordningen som var bakgrunnen for at det ble et samordnet oppgjør.

Enighet om gjennomføringen av tariffoppgjøret i privat sektor

Dette skjer i lønnsoppgjøret:

  • 12. mars: Kravoverlevering
  • 13. mars: Forhandlingene starter
  • 3. april: Mekling
  • 8. april: Eventuell streik                              

12. mars starter oppgjøret

Mandag 12. mars er det kravoverlevering mellom LO og NHO klokken 13.00 og med YS og NHO klokken 15.00. Planlagt forhandlingsavslutning er torsdag 22. mars.

Det vil bli gjennomført forbundsvise tilpasningsforhandlinger i perioden 14. mars til og med 20. mars. Tilpasningsforhandlingene vil ha et begrenset omfang både når det gjelder temaer og antall personer i forhandlingsdelegasjonene.

Det er ikke streikerett på spørsmål som tas opp i tilpasningsforhandlingen, og dersom partene ikke blir enige videreføres dagens bestemmelser uendret.

Sentralt oppgjør

De sentrale forhandlingene vil omhandle AFP, tjenestepensjon og et eventuelt generelt lønnstillegg. I tillegg er det enighet mellom partene om at spørsmålet vedrørende reise, kost og losji (RKL) i Industrioverenskomster er en del av oppgjøret og at Fellesforbundet kan ta ut sine medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten i en eventuell streik om RKL-spørsmålet.

Kristin Skogen Lund om lønnsoppgjøret: Vi må ut av AFP-fella.

Det samordnende oppgjøret gjelder bare overenskomster NHO har med LO og YS og som har utløp før 1. juli 2018.

Dersom partene ikke kommer til enighet gjennom forhandlinger vil det bli gjennomført tvungen mekling i perioden fra tirsdag 3. april og frem til lørdag 7. april klokken 24.00.

En eventuelle streik vil tidligst starte søndag 8. april.