NHO TRANSPORT

Enighet i godsmeklingen

Partene i Transportoverenskomsten kom til enighet i formiddag etter å ha meklet i 12 timer på overtid. Det blir dermed ingen streik på godssiden.

Publisert 03.06.14

Lønnsoppgjøret

Det var mange problemstillinger som skulle løses under meklingen. Mest diskusjon var det imidlertid om avlønningsstruktur for langtransportsjåfører og dekning av kostnader for den obligatoriske etterutdanningen for yrkessjåfører.

- Vi er svært glade for at vi ble enige til slutt og dermed unngikk konflikt. I tillegg er det positivt at oppgjøret er innenfor frontfagets rammer, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Det er Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet som er parter på arbeidstakersiden og NHO Transport på arbeidsgiversiden. I tillegg har Norsk Lastebileier-Forbund en nesten identisk avtale med betegnelsen Godsavtalen, som dermed forhandles parallelt.

Det ble gitt et generelt tillegg på 0,75 kroner per time. I tillegg kommer et lavlønnstillegg på 1,25 kroner og en viss justering av minstelønnssatser.

Kontaktperson: Jon H. Stordrange, adm. direktør NHO Transport