Enighet i sjøfart

Det er enighet i innenriksoppgjøret med Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund.

Publisert 15.05.14

Lønnsoppgjøret

Det er oppnådd meklingsløsning med Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund i innenriksoppgjøret. Begge oppgjørene ligger innenfor frontfagets ramme på 3,3 %.