Enighet om Standard-overenskomsten

Det er enighet mellom NHO og Handel og Kontor om revisjon av Standardoverenskomsten.

Publisert 30.05.14

Lønnsoppgjøret

Resultatet av forhandlingene er i hovedsak et generelt tillegg på 0,75 kroner, samt nye garantilønnssatser.

Kontakt oss

Elisabeth Lea Strøm

Advokat

Lønn og tariff

Elisabeth.Lea.Strom@nho.no
Telefon
23088275