Får egen pensjonsutredning

- Vi er fornøyde med at pensjon nå er løftet ut av lønnsoppgjøret og vil bli utredet av arbeidslivets parter, deriblant LO og NHO, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

- Avgjørelser vi tar om pensjon i dag, vil ha ringvirkninger mange tiår frem i tid, sier Svein Oppegaard.

- Avgjørelser vi tar om pensjon i dag, vil ha ringvirkninger mange tiår frem i tid, sier Svein Oppegaard.

Publisert 03.04.16

Lønnsoppgjøret

Pensjonsspørsmålet ble i sluttfasen av meklingen løftet ut av frontfagoppgjøret, og blir nå overlatt til en utredning basert på Fellesforbundets og Norsk Industris forslag om pensjonskonto, i regi av Regjeringen og i samarbeid med arbeidslivets parter.

- At pensjon løses innenfor trepartssamarbeidet kan gi gode løsninger for fremtiden. Vi trenger en grundig utredning slik at de enkelte elementene kan ses i en bredere sammenheng. NHO er en del av denne løsningen, understreker Oppegaard.

NHO vil også jobbe tett med LO om pensjonsspørsmålene fremover. På NHOs årskonferanse ble Bærekraftalternativet lansert. Det er en helt sentral del av den norske modellen at LO og NHO snakker sammen om viktige samfunnsspørsmål, som pensjon.

- De avgjørelsene vi tar i dag, vil ha ringvirkninger mange tiår frem i tid, sier Svein Oppegaard.

Les også: Utvider permitteringsperioden til 52 uker

Les også: Enige i frontfaget - dette er rammen for årets lønnsoppgjør