Fått krav om avtale med tillitsvalgte ved konflikt?

Har bedriften fått krav om å inngå avtale med de tillitsvalgte om gjennomføring av en eventuell konflikt?

Publisert 27.03.18

Lønnsoppgjøret

Flere bedrifter har henvendt seg til NHO fordi de har fått krav om å inngå avtaler med sine tillitsvalgte om gjennomføring av en eventuell streik.  I de eksemplene vi har mottatt forlanger de lokale klubbene at innleid personell og uorganiserte skal permitteres uten lønn.  Det stilles også krav om at de streikende skal beholde mobiltelefoner og pc'er.

Denne type avtaler skal ikke inngås! 

Bedriften plikter å sysselsette medarbeidere som ikke tas ut i streik, så lenge dette kan gjøres på en rasjonell måte.  I motsatt fall har bedriften adgang til å permittere egne medarbeidere.

Permittering i konflikt

Innleid personell som ikke er tatt ut i streik skal i utgangspunktet fortsette sitt arbeid som normalt.

I verste fall kan bedriften bli erstatningsansvarlig overfor de som sendes hjem dersom vilkårene i lov og avtaleverk ikke er oppfylt.

Ta kontakt med bedriftens landsforening for nærmere veiledning.