TBU-RAPPORT

Fakta om fjorårets lønnsøkning

Lønnsøkningen i 2014 var omtrent like stor mellom lønnsgruppene. I de største forhandlingsområdene varierte veksten fra 3,0 prosent for industriarbeidere i NHO-bedrifter til 3,5 prosent i Virke-bedrifter innen varehandel.

Folkemengde

Illustrasjon: iStockphoto

Publisert 30.03.15

Lønnsoppgjøret

Det viser tall fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU).

Men utenfor de store områdene var det større variasjoner. Gjennomsnittslønnen for administrerende direktører i næringsvirksomhet økte med 0,7 prosent fra september/oktober 2013 til samme tidspunkt i 2014. For toppledere i offentlig sektor økte lønna med 4,4 prosent i 2014.

Beregningsutvalget anslår en lønnsvekst i 2014 på 3,2 prosent for ansatte i de største forhandlingsområdene. For lønnstakere under ett legger utvalget til grunn at lønnsveksten fra 2013 til 2014 var 3,1 prosent. For industrien i NHO-bedrifter er lønnsveksten i gjennomsnitt beregnet til 3,3 prosent. I etterkant av lønnsoppgjøret i frontfaget i 2014 anslo NHO, i forståelse med LO, lønnsveksten samlet for arbeidere og funksjonærer i industrien i NHO-området til å bli 0,6 prosentpoeng lavere enn i 2013, noe som tilsa en årslønnsvekst på 3,3 prosent fra 2013 til 2014.

Det har samlet vært en positiv utvikling i kvinners gjennomsnittslønn relativt til menns gjennomsnittslønn i 2014. Kvinners gjennomsnittlig lønn utgjorde 86,4 prosent av menns i 2014. Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er lavere eller uendret fra 2013 til 2014 i de store forhandlingsområdene.

Lønnsoverhenget til 2015 i de største forhandlingsområdene anslås til 1,4 prosent i gjennomsnitt. Dette er 0,6 prosentpoeng høyere enn til 2014.

 

Kontakt oss

Torill Lødemel

Fagdirektør

Samfunnsøkonomi

Torill.Lodemel@nho.no
Telefon
23088304