Forhandlere på skolebenken

Fellesforbundet og Norsk Industri tar et par små pauser i forhandlingene i frontfagsoppgjøret denne uken for å bli forelest i økonomi.

Sentralbanksjef Øystein Olsen. (Foto: Norsk Industri)

Publisert 12.03.14

Lønnsoppgjøret

Første foreleser ut var sentralbanksjef Øystein Olsen. I går foredro han om pengepolitikk og lønnsdannelse for forhandlingsdelegasjonene og pressen.

Her fortalte Olsen om moderasjonens velsignelser, i følge Aftenposten. Han viste til at lavere lønnsvekst vil slå ut i lavere prisvekst, som igjen vil føre til at Norges Bank setter ned renten. Dermed øker produksjonen og ledigheten synker. Lavere rente vil også gi en svekket kronekurs, som også stimulerer økonomien.

Samtidig var sentralbanksjefen påpasselig med å unngå snakk om prosenter eller anbefalinger til partene. 

- Det var et godt foredrag om sammenhengene i den økonomiske politikken. Det understreker at vi kan ikke ha en høyere reallønnsvekst enn det vi klarer å få til av produktivitetsvekst, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, ifølge Dagbladet.

I morgen, torsdag, er det professor Steinar Holden fra Universitetet i Oslo som får ordet. I tillegg vil pensjonsrådgivningsselskapet Gabler, på oppdrag fra Fellesforbundet, snakke til partene om pensjon på fredag.

I dag, onsdag, starter også BNL sine forhandlinger med Fellesforbundet.