Frontfaget enig om lønnsveksten

Rammen for årslønnsveksten i 2016 blir på 2,4 prosent. - Det er en ansvarlig ramme, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Pressekonferanse om enighet i frontfagoppgjøret: Jørn Eggum i Fellesforbundet, riksmekler Nils Dalseide, assisterende riksmekler Kine Steinsvik og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Pressekonferanse om enighet i frontfagoppgjøret: Jørn Eggum i Fellesforbundet, riksmekler Nils Dalseide, assisterende riksmekler Kine Steinsvik og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Publisert 03.04.16

Agder, Buskerud, Finnmark, Innlandet, Vestlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Oslo og Akershus, Trøndelag, Sogn og Fjordane, NHO Arktis, Telemark, Vestfold og Telemark, Østfold, Lønnsoppgjøret

Les alt om Lønnsoppgjøret 2016 her

Søndag ble partene i frontfaget enige om årets lønnsoppgjør. NHO-sjefen mener partene har vist ansvar og kommet frem til et godt resultat.

- Jeg er fornøyd med at Norsk Industri og Fellesforbundet er blitt enige i frontfagsoppgjøret. Rammen for årslønnsveksten i 2016 er på 2,4 prosent. Det er ansvarlig, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO. 

- Vi forventer at våre medlemmer nå følger opp med lokale oppgjør innenfor denne rammen, understreker NHO-sjefen.

Les mer om resultatet på nettsidene til Norsk Industri.

Ytterst moderat

NHO har, i forståelse med LO, anslått årslønnsveksten arbeidere og funksjonærer samlet i industrien i LO-NHO-området til 2,4 prosent. Rammen er basert på 1,1 prosentpoeng overheng for industriarbeidere og industrifunksjonærer i LO-NHO-området og 0,3 prosentpoeng bidrag fra tarifftillegg.

Her får du en forklaring på sentrale ord og uttrykk i lønnsoppgjøret

Det resterende bidraget til rammen er glidning fra blant annet lønnsvekst fra lokale forhandlinger.

Dette er lønnsvekst fra lokale forhandlinger basert på de fire kriterier, samt økt lønnsnivå og andre mekanismer som hever det gjennomsnittlige lønnsnivået. Eksempler på disse er ansiennitet, kompetanseutvikling og sammensetningen mellom høyere og lavere lønte jobber.

- Med den situasjonen vi har på arbeidsmarkedet og i norsk økonomi nå, vil et ytterst moderat oppgjør støtte opp under å utvikle eksisterende næringer og etablere nye vekstområder i næringslivet, sier Skogen Lund.

Les også: Utvider permitteringsordningen

Les også: Egen utredning for pensjon

Skape ny vekst

Partene har lagt følgende vurderinger til grunn for rammen i årets hovedoppgjør:

  • Investeringsnedgangen i petroleumssektoren gir sterke negative ringvirkninger i leverandørindustrien.
  • Det er nå viktigere å utvikle eksisterende næringer og skape ny vekst.
  • Bytteforholdet er svekket og gir ikke lenger drahjelp for videre lønnsvekst.
  • Lav kronekurs bedrer bedriftenes konkurranseevne overfor utlandet og bedrer driftsresultatet i industrien.
  • Arbeidsmarkedet er slakkere og mange bedrifter nedbemanner. Det er små forventninger til sysselsettingsvekst i år, samtidig som arbeidsledigheten vil øke noe i forhold til i fjor. Situasjonen på arbeidsmarkedet vil bidra til å dempe lønnsveksten.

Les hele den økonomiske vurderingen for rammen i årets hovedoppgjør.

Her finner du alt du trenger å vite om lønnsoppgjøret.