Frontfagmodellen virker

Anslaget på 3,3 prosent årslønnsvekst for industriarbeidere er realistisk, sier Svein Oppegaard direktør for område Arbeidslivspolitikk i NHO.

Svein Oppegaard, direktør for område Arbeidslivspolitikk i NHO.

Svein Oppegaard, direktør for område Arbeidslivspolitikk i NHO.

Publisert 29.09.14

Lønnsoppgjøret

Oppegaard viser til dagens DN-oppslag hvor Norsk Industri presenterer ferske tall for lønnsutvikling hos sine medlemsbedrifter.

Frontfaget setter rammen

Tallene indikerer at ingeniører og sivilingeniører har fått 2,55 prosent lønnstillegg i snitt i årets oppgjør. – Det er omtrent ett prosentpoeng lavere enn tall vi satt med på samme tidspunkt i fjor, og tyder på at vi er i rute, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri til DN.

Sunde viser til årets lønnsoppgjør mellom Norsk Industri og Fellesforbundet hvor partene ble enige om en ramme for årslønnsveksten på 3,3 prosent, både for arbeidere og funksjonærer. Historisk sett, i følge tall fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), har funksjonærer i frontfaget ligget foran i lønnsvekst. Norsk Industris ferske tall viser at dette ikke er tilfellet i år.

Realistisk ramme for industrien

Holden III-utvalgets rapport som kom i desember 2013, viste en dalene lønnsutvikling for industrifunksjonærer i privat sektor. – Basert på utvalgets tall anslo vi at årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området ville bli 0,6 prosentpoeng lavere i 2014 enn i 2013. Lønnsrammen for tariffoppgjøret i 2014 måtte ta tilstrekkelig hensyn til de økonomiske utsiktene og NHO vurderte det dithen at rammen for frontfaget måtte ligge på 3,3 prosent, sier Oppegaard.

- Så langt viser tallene at dette anslaget er realistisk, sier han.

Les hele saken: Ingeniørene taper lønnskampen i DN, 29. september 2014.

Kontakt oss

Svein Oppegaard

Direktør

Politikk

svein.oppegaard@nho.no
Telefon
23088380