Mekling og fare for streik – Funksjonær og Salgsfunksjonæravtalen

Hvis partene ikke blir enige innen midnatt lørdag, vil 52 organiserte i to bedrifter bli tatt ut i streik. Bedriftene det gjelder er varslet.

Penger

Negotia krever én krone i generelt tillegg. Foto: Øivind Haug

Publisert 26.09.16

Lønnsoppgjøret

Negotia, Parat og Yrkestrafikkforbundet har fremmet svært utfordrende krav i årets revisjon av Funksjonæroverenskomsten.  Derfor blir det mekling med frist innen midnatt 1. oktober.

Tariffhopping?

NHO opplever at hovedbegrunnelsen til motparten er å hindre det de kaller "tariffhopping",  når bedrifter som tidligere har vært medlem av en annen arbeidsgiverforening melder seg inn i NHO og blir omfattet av våre tariffavtaler.  For medlemmer av Negotia betyr dette at NHOs funksjonæravtale blir gjort gjeldende som basis for deres lønns- og arbeidsvilkår.

Vil kopiere Virkes avtale

Kravet er at lønnsbestemmelsene i Virkes funksjonæravtale skal kopieres inn i vår ­avtale, noe som innebærer helt nye prinsipper i avtalen: Sentralt fastsatt minstelønn og generelt tillegg, streikerett hvert år, sentralt fastsatte tillegg for skift og ubekvem arbeidstid samt en garantibestemmelse som gir automatisk lønnsutvikling basert på statistikk.

Krever garantiordninger

Dette griper direkte inn i de ordningene våre bedrifter har etablert, med hjemmel i lokal avtalefrihet i vår funksjonæravtale. Innføring av en garantiordning er dessuten i strid med den forhandlings­­fullmakten som ble vedtatt av NHOs Representantskap i forkant av lønnsoppgjøret.

Generelt tillegg

Videre har Negotia krevd én krone i generelt tillegg fra 1. april 2016.  Dette på tross av en etablert enighet mellom NHO og Negotia om at lokale forhandlinger kan gjennomføres før overenskomsten forhandles.  Dette er basert på at Funksjonæravtalen ikke har hatt sentrale tillegg eller andre satser. Nå krever Negotia at bedrifter som er ferdige med lokale forhandlinger skal betale ytterligere én krone per time.

NHO ønsker å finne en løsning

NHO har signalisert vilje til å finne løsninger for de utfordringene Negotia har påpekt. På den annen side kan vi ikke akseptere en forpliktelse til å kopiere Virkes forhandlingsresultat hvert år.

Det er vårt håp at vi med hjelp fra Riksmekleren skal finne en akseptabel løsning og unngå konflikt, men det fordrer at også Negotia er villige til å bevege sine standpunkter.

Les alt om lønnsoppgjøret 2016