Glad for en felles virkelighetsforståelse

Her kan du lese NHO-sjef Kristin Skogen Lunds innlegg i Regjeringens Kontaktutvalg.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Publisert 05.02.15

Lønnsoppgjøret

- Vi er glade for at LO og alle de store arbeidstagerorganisasjonene har en felles og realistisk virkelighetsforståelse av norsk økonomi.  Det er gode nyheter for alle oss som ønsker å manøvrere oss gjennom et krevende landskap på en klok måte. Endringene i norsk økonomi den senere tid viser at det ikke lenger er et grunnlag for særnorske lønnstillegg, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund under møtet i Regjeringens Kontaktutvalg onsdag.

Les hele innlegget til Skogen Lund her.

Samtidig med at oljeprisen har sunket vesentlig har også den norske kronen svekket seg.  Men valutakursene skifter raskt og bedriftene kan ikke basere et permanent lønnsnivå på en midlertidig svak krone.   

Bedre priser fra eksportmarkedene må brukes til å bedre bedriftenes konkurransekraft og omstillingsevne.   

 

 

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Telefon
23088222