Handel og Kontor velger en farlig vei

– Handel og Kontors sammenligning med andre bransjer som grossist- og transportvirksomheter er en farlig vei å gå, sier NHOs direktør for arbeidslivspolitikk. Nå trapper HK opp streiken.

Direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard, understreker at kravene NHO ikke kan godta innebærer en garantiordning der lønna om 2-3 år skal stige ti prosent mer enn den vanlige lønnsøkningen.

Publisert 12.09.14

Lønnsoppgjøret

Streiken har pågått siden 30. august, og Handel og Kontor varsler nå at de vil ta ut enda flere i streik. Det betyr at flere små, sårbare butikker vil bli rammet enda hardere.

– For oss er det viktig at kostnadene tilpasses inntjeningsevnen i den enkelte bransje og bedrift. HKs krav er så høyt at det vil innebære at mange av våre butikker innen faghandelen forsvinner, sier Oppegaard.

Mer enn mange bedrifter kan klare

Kravene NHO ikke kan godta innebærer en garantiordning der lønna om 2-3 år skal stige ti prosent mer enn den vanlige lønnsøkningen.

Partene i arbeidslivet er enige om at grunnlaget for lønnsøkning er bedriftenes økonomiske evne. Dette er nedfelt i alle tariffavtaler.

– I dette tilfellet bryter Handel og Kontor med det prinsippet ved å kreve minstelønnssatser og garantier for videre lønnsutvikling som overstiger det et stort antall av de berørte bedriftene kan klare, understreker Svein Oppegaard.