Hvem kan jobbe når det er streik?

Det dukker stadig opp beskyldninger om streikebryteri. Her er oversikten over hvem som kan gjøre hva når det er streik.

En ung kokk skjærer tomater og en annen ser på.

Lærlinger omfattes normalt ikke av plassoppsigelse (Illustrasjonsfoto).

Publisert 18.02.17

Lønnsoppgjøret

Spørsmålet om hvem som kan gjøre hva under en streik eller lockout uten at det kan regnes som streikebryteri er en gjenganger ved alle lovlige arbeidskonflikter.

Kan ledere arbeide under en streik? Les Fellesforbundet og NHO Reiselivs felles uttalelse.

Organiserte arbeidstakere

Det er bare organiserte arbeidstakere som etter plassoppsigelsen er tatt ut i streik, som kan delta i konflikten. Andre arbeidstakere, uorganiserte eller andre som ikke uttrykkelig er tatt ut i streik, har både rett og plikt til fortsatt å utføre sitt arbeid i henhold til arbeidsavtalen.

Dette innebærer at arbeidstakeren må godta en viss omdisponering av arbeidsoppgaver som følge av streiken, men bare så lenge dette ligger innenfor arbeidsavtalen.

Bedriftseiere

Eier av bedriften og hans/hennes nærmeste familie kan arbeide uten å kunne beskyldes for streikebryteri.

Ledere

Daglig leder og overordnede arbeidstakere kan utføre arbeid som ligger inn under deres eget ansvarsområde. Dette gjelder selv om arbeidet vanligvis utføres av de streikende.

En økonomidirektør vil for eksempel kunne betale regninger og sørge for lønnsutbetaling til de som ikke er i streik, selv om dette normalt gjøres av de som er i streik.

Lærlinger

Lærlinger omfattes normalt ikke av plassoppsigelsen og dermed heller ikke av selve streiken. Hovedavtalen åpner imidlertid for at lærlinger unntaksvis kan omfattes av en streik, forutsatt at de uttrykkelig er tatt med i plassoppsigelsen.