Ingen streik i hotell og restaurant

Det blir ingen streik i hotell- og restaurantnæringen etter at partene i meklingen om Riksavtalen i formiddag ble enige på overtid.

Publisert 07.04.14

Lønnsoppgjøret

NHO Reiseliv og Fellesforbundet kom til enighet mandag formiddag etter å ha meklet 9 timer på overtid.

– Meklingen har vært utfordrende, men vi er tilfredse med at vi unngikk en konflikt, sier forhandlingsleder for NHO Reiseliv, Jostein Hansen.

Forslaget som nå sendes til uravstemning, innebærer et generelt tillegg til alle på 0, 75 kroner per time og et lavtlønnstillegg på 1, 25 kroner per time.Satser for 2 års praksis heves ytterligere med kr 0,50 per time. Satser for 4, 6, 8 og 10 års praksis heves med kr 1 per time.

– Vi er innenfor rammen som ble lagt i frontfaget, sier Jostein Hansen.

Se Riksmeklerens meklingsforslag.

Pressekontakt: Jostein Hansen (mobil 930 14 591)