Kjernen i Norwegian-konflikten

I et åpent brev til NHO Luftfart stilte de kabinansattes forening Parat seks spørsmål til NHO Luftfart. Her er svaret.

Torbjørn Lothe, adm.dir, NHO Luftfart 

Publisert 15.05.14

Lønnsoppgjøret

Administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, svarer slik på Parats brev:

Leder i Parat, Hans Erik Skjæggerud, mener norske tariffavtaler ikke bare skal gjelde i Norge, men også for danske ansatte i en dansk bedrift i Danmark. Skulle man følge Skjæggeruds logikk vil dette åpne for at spanske tariffavtaler kan gjelde for norske ansatte i norske bedrifter i Norge. Dette er alvorlige spørsmål som Parat må avklare før vi kommer videre.

Ønsker virkelig Parat at utenlandske lover og regler skal gjelde for utenlandske selskaper som har ansatte i Norge?

Det er også riktig å slå fast at de kabinansatte i Norge har bransjens beste lønns- og arbeidsvilkår, ordnede arbeidstidsordninger, og faste, trygge jobber. Ønsker virkelig Parat å sette dette i spill?

I motsetning til Parat mener vi at de kabinansatte skal ha tariffavtale med den bedriften de er ansatt, enten det er en norsk eller dansk bedrift.

I motsetning til Parat mener vi at løsningen fra frontfagoppgjøret skal være gjeldende også i spørsmål om pensjon.

Parat har ikke ønsket å forhandle ordinære lønns- og avtalespørsmål før bedriften betingelsesløst innfridde krav om omorganisering av bedriften. Dette er utenfor spillereglene. Dersom Parat mener at det er brutt tarifforpliktelser i prosessen så langt har vi tvisteløsningsmekanismer for dette. Det er ikke en «Q & A» i media.

En part kan ikke stille ultimatum. Løsningen ligger i at partene diskuterer lønns- og arbeidsvilkår som tjener både selskapet og de ansatte.