Lønnsoppgjøret 2016

I 2016 skal vi gjennomføre et hovedoppgjør, noe som betyr at det kan forhandles om både lønn og andre endringer i tariffavtalene.

Publisert 12.10.15

Lønnsoppgjøret

Et hovedoppgjør kan gjennomføres som et sentralt oppgjør, der LO og NHO forhandler på vegne av sine medlemmer. Alternativt kan forhandlingene skje forbundsvist, der forhandlingene skjer mellom landsforeningene og fagforeningene.

Tre viktige hendelser skal finne sted før forhandlingene starter i mars. 

Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger frem tallmateriale i begynnelsen av februar 2016. Dette materialet er kvalitetssikret av både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og benyttes som grunnlag for forhandlingene

I LOs representantskapsmøte 23. februar avgjøres det om hovedoppgjøret blir et forbundsvist eller sentralt oppgjør, og i NHOs representantskapsmøte 1. – 2. mars 2016 vedtas forhandlingsfullmakten for arbeidsgiversiden. 

Hver landsforening vil dessuten gjennomføre egne prosesser i forkant av lønnsoppgjøret.