Lønnsoppgjøret 2018: Meklingen er i gang

Onsdag formiddag startet tvungen mekling mellom NHO og LO/YS. Meklingsfristen er midnatt mellom lørdag og søndag.

#205

Meklingsstart hos riksmekler Nils Dalseide (i midten). NHO-sjef Kristin Skogen Lund (tv) og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (th). (Foto: Cathrine Westlie Eidal, Norsk Industri.)

Publisert 04.04.18

Lønnsoppgjøret

Onsdag 4. april startet meklingen hos Riksmekleren. Under meklingen har partene taushetsplikt, og det er Riksmekleren som styrer kommunikasjonen.

Spørsmål og svar om plassfratredelse.

Tirsdag varslet LO og YS at omlag 35 000 ansatte vil bli tatt ut i streik dersom partene ikke finner en løsning innen fristen lørdag 7. april klokken 24.00.

En eventuell streik vil tidligst starte søndag 8. april, avhengig av om meklingen går på overtid.

Spørsmålene som omfattes av meklingen er AFP-ordningen, tjenestepensjon, lønn og krav knyttet til reise, kost og losji for arbeidere som blir sendt på oppdrag.

OPPDATERT: Disse blir tatt ut av LO hvis det blir streik (oppdatert med antall ansatte som det er varslet plassfratredelse for). 

OPPDATERT: Disse blir tatt ut av YS hvis det blir streik (oppdatert med antall ansatte som det er varslet plassfratredelse for). 

Når kan du søke om dispensasjon fra streiken?

Les mer om tariffoppgjøret 2018. 

7 ting du må vite om AFP.