Lønnsoppgjøret 2018: Kontaktpersoner i landsforeningene

Er du medlem i NHO og har spørsmål om lønnsoppgjøret? Her finner du kontaktinformasjon for hver enkelt landsforening.

Publisert 08.04.18

Lønnsoppgjøret

Norsk Industri:
Advokatvakt: 23 08 88 88. advokat@norskindustri.no
Advokat Tore Sellæg: 911 61 644
Advokat Vibeke Lærum: 930 03 884
Advokat Hans-Martin Møllhausen: 918 88 207
Advokat Preben West Christensen: 957 57 686
Advokat Sunniva Berntsen: 916 79 525
Advokat Terje Hovet: 951 40 860
Advokat Birgitte Stenberg Kravik: 915 60 964 

NHO Service og Handel:
Tarifftelefon: 91 71 02 13

NHO Mat og Drikke:
Advokatvakt: 23 08 86 99 advokat@nhomd.no
Nikolai A. Westlie: 901 74 309

Energi Norge:
Direktør arbeidsliv Ståle Borgersen: 91 31 75 15
HMS-rådgiver Kristin Reitan: 920 80 828 

Byggenæringens landsforening (BNL):
Advokat Annicken Iversen:  992 07 731 ai@bnl.no
Advokat Bjarne Brunæs : 908 33 783 bb@bnl.no
Advokat Iselin Bauer Seeberg: 95218569 Iselin.seeberg@bnl.no
Rådgiver Iwona Kilanowska: 98204751 iwona.kilanowska@bnl.no

NHO Reiseliv:
Elisabeth Kloster: elisabeth.kloster@nhoreiseliv.no  93014594
Magne Kristensen: magne.kristensen@nhoreiseliv.no  93014592
Helen Remman: helen.remman@nhoreiseliv.no  41209886

Abelia:
Direktør arbeidsrett Birgit Abrahamsen: 480 30 265 birgit.abrahamsen@abelia.no

Norsk olje og gass:
Kolbjørn Andreassen: 952 82 808
Advokat Hanne Bore: 971 97 209
Advokat Hilde Marie Martinsen: 988 42 589 

Nelfo:
Direktør arbeidsliv Cathrine Aspestrand: 934 16 050
Fagsjef Ingar Tukun: 915 96 204
Svein Kjærnet: 911 70 661 

NHO Transport:
Advokat Johannes Straume: 950 14 530 

NHO Logistikk og Transport:
Advokat Thor Chr. Hansteen: 9178 5051
Direktør Are Kjensli: 932 94 000

Norsk bilbransjeforbund (NBF):
Hans Tore Hagland: 930 32 593
Egil Steinsland: 994 85 268

Mediebedriftenes landsforening (MBL):
Pernille A. Børset: 97 56 23 39
Kanwal Suleman: 90 75 75 29
Therese Korsmo Mjaaland: 97 73 68 22
Janne Nermo: 90 79 21 67

Sjømat Norge:
Fagsjef Rune Dyrvik: 926 85 886

NHO Sjøfart:
Direktør Frode Sund: 48998342

NHO Luftfart:
Forhandlingsleder Ann Helen Nikolaisen: 951 87 437
Odd M. Nymoen: 992 53 662