Lønnsvekst på 2 1/2 prosent i 2017

NHO anslo lønnsveksten til 2,4 prosent i fjorårets oppgjør, og traff godt med rammen.

#205

Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv NHO (Foto: Moment studio).

Publisert 26.02.18

Lønnsoppgjøret

Mandag kom Det tekniske beregningsutvalget (TBU) med grunnlaget for årets lønnsoppgjør. Den foreløpige rapporten sier også hvordan lønnsveksten i de store forhandlingsområdene ble i fjor.

TBU: foreløpig rapport 2018

– Lønnsveksten i 2017 ble som anslått. Når vi treffer så bra, samtidig som de andre store forhandlingsområdene følger opp, viser det at frontfagsmodellen fungerer som den skal, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Illustrasjon: NHO

#205

Lønnsveksten ble på 2,3 prosent i staten og 2,5 prosent i kommunene. Datolønnsveksten (september/september) for administrerende direktører er beregnet til 2,4 prosent.

Også innen NHO-området er det liten spredning i lønnsveksten. Årslønnsveksten er foreløpig beregnet til 2½ prosent for gruppene industriarbeidere, industrifunksjonærer, byggevirksomhet, transportsektoren i alt samt hotell og restaurant.

Overhenget til 2018, som beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året, er foreløpig beregnet til 1,1 prosent for industrien i NHO-området. Dette vil gi samme bidrag til årslønnsveksten i 2018 som i 2017.

Reallønnsvekst

Prisstigningen ble på 1,8 prosent i fjor. Dersom du har en årslønn og lønnsøkning fra 2016 til 2017 som er på gjennomsnittet i Norge, har du fått en reallønnsøkning før skatt på 0,5 prosent.

TBU anslår prisveksten til om lag 2 prosent i 2018.

Konkurranseevnen kan ha blitt svekket

Lønnskostnadene per time i norsk industri sammenliknet med lønnskostnadsveksten per time hos våre handelspartnere, er et uttrykk for konkurranseevnen. Foreløpige tall viser at konkurranseevnen kan ha svekket seg med 1,6 prosent i 2017.

Bidraget fra færre virkedager i Norge på grunn av bevegelige helligdager var på 0,8 prosentpoeng. Anslaget på lønnskostnadsveksten hos våre konkurrenter knytter det seg fortsatt vesentlig usikkerhet til.

– Det er viktig fremover å ivareta konkurranseevnen slik at krevende omstillingsprosesser kan fortsette, sier NHO-direktør Nina Melsom.

OECD har et anslag for lønnskostnadene per ansatt i 2018 til 2,7 prosent hos våre handelspartnere. Hvis norske bedrifter skal være konkurransedyktige i tiden fremover, må årets oppgjør harmonere med utviklingen hos våre konkurrenter.

Illustrasjon: NHO

#205