Mekling mellom Parat og Norsk Industri

Det er startet mekling i forhandlingene mellom Parat/YS og Norsk Industri. Parat brøt forhandlingene 18. mars. Plassoppsigelse gjelder 1718 ansatte i 38 bedrifter.

Publisert 20.03.14

Lønnsoppgjøret

Parat meddeler plassoppsigelse for alle medlemmer i Parat (og YS-forbundet SAFE) som er omfattet av Industrioverenskomsten med Norsk Industri.

Plassoppsigelsen har virkning fra midnatt 1. april 2014. En evt. streik vil først kunne skje ved arbeidstidens begynnelse onsdag 2. april.

Parat gjør oppmerksom på at det også er meldt plassoppsigelse for virksopmheter som ikke er medlem i Norsk Industri, men som er omfattet av tilsvarende overenskomst.

Meklingen mellom Parat og Norsk Industri ble åpnet hos Riksmekleren 19. mars kl. 14.15. 

BEDRIFTER SOM BLIR BERØRT VED EN STREIK

Ved en evtentuell streik vil Parat ta ut ansatte fra flere bedrifter. Noen av bedriftene som evt. vil bli omfattet er:

 • Oswo i Horten
 • Aker Subsea i Stokke
 • Norsol
 • Kaefer Energy
 • Beerenberg
 • Bilfinger
 • Autronica i Trondheim
 • Karsten Moholt i Bergen
 • Kongsberg Maritime i Trondheim
 • Mongstad Tavleteknikk på Mongstad
 • Nexans Norway i Håvik
 • Siemens på Rubbestadnestet
 • KIS i Bergen, Heimdal, Drammen

Se fullstendig liste:
Berørte bedrifter ved evt. streik 

Advokatene i Norsk Industri vil være opptatt med mekling/forhandlingene og vi ber derfor om at evt. henvendelser skjer via Norsk Industris juridiske vakttelefon: 23088888 / advokat@norskindustri.no.